مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری :

استان منیتوبا
در این روش فرد متقاضی میتواند بدون از دست دادن سرمایه خود اقامت دائم کانادا را بدست آورد. این روش از مهاجرت به کانادا تحت گروه سرمایه گذاران با روش کار آفرینی از محبوبیت بسیاری برخوردار است. مهاجرت استانی با این روش همراه با ارائه یک طرح تجاری است.
در این برنامه متقاضی میبایست دارای شرایط زیر باشد:
– دارا بودن حد اقل سه سال سابقه مدیریت
– دارا بودن دارایی خالص به ارزش حد اقل 350,000 دلار کانادا (میزان دارای بر اساس طرح تجاری متغیر میباشد)
– انجام سفر تحقیقاتی در استان مربوطه
– ارائه طرح تجاری که با ساختار اقتصادی استان همخوانی داشته باشد و سود آوری اقتصادی برای استان بهمراه داشته باشد
– آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه (حد اقل IELTS 4 )
– پرداخت 100,000 دلار کانادا به عنوان ودیعه (Commitment Fee) پس از قبولی در مصاحبه (این مبلغ پس از دریافت اقامت کانادا با تاسیس بیزینسی در استان مربوطه به متقاضی بازگردانده میشود)
– حداقل سرمایه گذاری در تجارت بعد از دریافت اقامت در استان منیتوبا 150,000 دلار کانادا
جهت کسب امتیاز کافی تحت این برنامه متقاضی میبایست کمتر از 54 سال سن داشته باشد و بهتر است دارای مدرکی بالاتر از دیپلم باشد.

استان بریتیش کلمبیا 
تجارت منطقه ای استان بریتیش کلمبیا
روش تجارت منطقه ای مختص متقاضی اصلی وخانواده درجه یک وی میباشد. در این روش متقاضی نمی تواند برای هیچ کارمند کلیدی خارج از کانادا اقامت این استان را کسب کند.
شرایط متقاضی:
– سرمایه گذاری حداقل 200.000 دلار کانادا برای راه اندازی و یا خرید یک بیزینس واجد شرایط در هر نقطه از ایالت برتیش کلمبیا، خارج از منطقه شهری ونکوور و یا منطقه شهر ” ابوتسفورد”
– اشتغال زایی برای یک شهروند یا مقیم دائم این استان
– خرید حداقل 3/1 از سهام یک بیزینس فعال و مدیریت روزانه ی آن ویا خرید یک فعالیت اقتصادی واجد شرایط در هر نقطه از ایالت برتیش کلمبیا، خارج از منطقه شهری ونکوور و یا منطقه شهری ” ابوتسفورد”
– دارایی خالص متقاضی میبایست 400.000 دلار کانادا باشد
– امضاء توافقنامه اجرائی با استان برتیش کلمبیا

درباره ما