مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری : استان منیتوبا در این روش فرد متقاضی میتواند بدون از دست دادن سرمایه خود اقامت دائم کانادا را بدست آورد. این روش از مهاجرت به کانادا تحت گروه سرمایه گذاران با روش کار آفرینی از محبوبیت بسیاری برخوردار است. مهاجرت استانی با این روش همراه با ارائه یک طرح…